En runner up i Europan 12 i Kalmar, för ett nytt bostadsområde

Mellan skilda landskap. Projektet är ett förslag till framtida utveckling av den södra delen av Kalmar. Förslaget vann ett delat andrapris i den internationella tävlingen Europan 12. Tillsammans med det vinnande förslaget kommer det att tas i beaktande vid detaljplanearbetet för området. Projektet är framtaget i samarbete med Edvin Bylander, René Andersson, Emilie Dafgård och Madeleine Heckler. Förslaget har blivit publicerat på ett par arkitektsiter och böcker.