Triangeln, Malmö

Design av sittområde i Triangeln

Malmös köpcentrum Triangeln behövde rusta upp några delar för att möta nya behov.

JP genom Lisa Nilsson gjorde förslag på en peppig samt lugn sitområde där man har översikt över köpcentrums livlig atriumet.