Rosengårdsbibliotek

Extension of Rosengård's bibliotek

JP tog fram konceptet för en länge önskad utbyggnad av Rosengårdsbiblioteket.

JP was responsible for designing the extension of the public library located in Rosengård's beating heart, in Malmö.