Det vinnande bidraget i tävlingen, Europan 10, för ett nytt bostadsområdet i Lerum vid sjön Aspen, strax norr om Göteborg

Dérive är det vinnande förslaget för Aspedalen i anslutning till vattnet vid Lerum i den internationella arkitekttävlingen Europan 10. Projektet är ett samarbete mellan Jakobsson Pusterla och Zero architects (Jesus Matéo). Implementationsfasen har påbörjats med utredningar och ekonomiska kalkyler för förslaget. Detaljplaneprocessen och kvalitétsprogrammet är pågående och första byggfasen kan förväntas 2023/24.