Stadsplanering

En högkvalitativ stadsmiljö är en nödvändig inramning för livskvalitet. En god balans mellan volymer för liv, arbete och fritid i en tätbefolkad stad är vårt huvudsakliga mål med stadsplanering. Som ett multidisciplinärt team med höga ambitioner och internationell erfarenhet arbetar vi med projekt i Sverige, flera länder i Europa, Ryssland, Asien och Nordamerika.

No items found.