BRF Lägerplatsen, Landskrona

Flerbostadshus vid havet uppförda 2022

Lägerplatsen 2022

Lägerplatsen har belönats med Landskrona stads stadsbyggnadspris 2022

(länk till juryns motivering)

Läget i norra Landskrona är unikt och i alla väderstreck finns vackra utblickar mot hav, natur och arkitektur. Den övergripande idén var att knyta ihop hela området på ett naturligt sätt samtidigt som vi ville bibehålla siktlinjer och möjlighet för förbipasserande att röra sig genom kvarteret. Att låta grönstråket som korsar platsen och förbinder Granet med Exercisplatsen finnas kvar har också varit viktigt i platsens utformning.

Tanken med det arkitektoniska uttrycket var att skapa ett klassiskt, välskräddat snitt av hög kvalitet som kommer representera god arkitektur från 2020-talet. Användandet av tegel som fasadmaterial knyter an till stadens starka tegeltradition och den omkringliggande arkitekturen. Stor omsorg har lagts på att detaljera uttrycket genom mönstermurning och variation i sten- och fogkulör. Horisontaliteten förstärks av teglade balkongräcken som avslutas med diskreta glas vilket ger en obruten utsikt.

Byggnationen är uppbruten i tre volymer som kan liknas mer vid större stadsvillor än flerbostadshus. Varje hus innehåller mellan 11 och 14 lägenheter i bostadsrättsform. Entréerna vänder sig in mot kvarterets mitt och tillsammans med gårdshuset som bl. a. rymmer en festlokal och den omsorgsfulla markplaneringen med korsande gångstråk, vårdträd och sittplatser ges förutsättningar för god granngemenskap. De boende har också tillgång till gym och vinkällare.

I samtliga lägenheter har vi eftersträvat att få till villakvaliteter så som privata trädgårdar till marklägenheterna, generösa rumshöjder, flera utgångar till rymliga balkonger, utblickar i alla väderstreck och på översta våningen generösa takterrasser.

FAKTA ‍

Byggherre: Granitor Properties

Byggentreprenör: Granitor Construction

Arkitekt:
Jakobsson Pusterla AB genom Jan Jakobsson, Marco Pusterla, Kerstin Sigbo, Henning Röschmann, Olivier Gras, Piotr Wisniowski, Lisa Nilsson

Konstruktör: Lars-Owe Nygårdh, Paragon

Landskap: Ola Lidén, Edge

Tomtarea: 4 350 kvm

Bruttoarea: 4 600 kvm

Antal lägenheter: 36 st

 

Foto: Åke E:son Lindman