Sockergränden

LSS-boende och radhus i Landskrona

Sockergränden - LSS-boende och radhus uppförda 2023

Sockergränden är flerfaldigt prisat:

Landskrona stads stadsbyggnadspris för 2023 - läs juryns motivering här

Årets Miljöbyggnad 2023 - läs mer här

Årets Bygge 2023, i kategorin Samhällsfastigheter - läs mer här

I Landskrona färdigställdes under våren 2023 ett LSS-boende och 4 radhus. Kring en gemensam gränd möts bostadsvolymer av mörkt mönstermurat rödbrunt tegel. Fasetterade sedumtak drar likt en grön diamant blickarna uppåt och anger tonen för Sveriges första LSS-boende som fått dubbel klimatcertifiering som Passivhus (PHI) och Miljöbyggnad Guld. LSS-boendet består av 12 bostäder fördelade på två våningar, gemensamma ytor samt personalrum med tillhörande uteplats mot gränden.

Radhusen varierar i höjd mellan 2-3 våningar och har en varm interiör med synliga balkar av betsat trä, putsade väggar och slipade betonggolv i markplan.

Stor omsorg har lagts vid husens utformning och gestaltning. Utstuderade detaljer och långsiktiga materialval präglar hela projektet och planeringen av marken runt om.

FAKTA

Byggherre: Emrahus

Byggentreprenör: Miri Bygg

Hyresgäst: Landskrona kommun

Arkitekt: Jakobsson Pusterla AB

Konstruktör: Andreas Backenhof, Sweco

Bruttoarea: ca 2000m2

Antal LSS-bostäder: 12 st

Antal radhus: 4 st