Hemtex

INTERIÖR & BUTIKSKONCEPT

Butiksutformning för Hemtex koncept och generell butikslayout inklusive shopfront.

Jakobsson Pusterla har arbetat med Hemtex butikskoncept utformning samt unika anpassningar av butiker i ett flertal köpcenter och butiker i hela landet.