Länsförsäkringar, Ystad

Renovering av Länsförsäkringars kontor i Ystad

Vi fick i uppdrag att totalrenovera ett befintligt kontor byggt på 90-talet och anpassa lokalen till Länsförsäkringars nuvarande behov samt implementera deras befintliga koncept.

En av de stora utmaningarna var lokalens djup och relativt få fönster. Genom att öka storleken på fönsterna mot Österleden samt ta upp nya glaspartier mot innergården och gränden fick samtliga arbetsplatser dagsljus.

Innergårdens grönska blev även på detta sätt en del av kontoret. Mötesrum och övriga utrymmen placerades i lokalens kärna.