Lublin Skende shopping

HANDEL & INREDNING

Fasaden består av vikta metalskivor. Designkonceptet följer med in vid entréer och köpcentrets korridorer, vilket ger en varierad miljö med spännande siktlinjer.

Jakobsson Pusterla blev involverad i projektet i Lublin halvvägs in i designprocessen. Masterplanen, placering av ankarna, ytor och strip centrets dragning var satta. Vi lyckades justera och detaljera planen för att skapa ytterligare leasingytor och samtidigt ge en intressantare upplevelse för besökaren genom hela centret. 

Med respekt för en tight tidsplan för byggnadens uppförande valde vi att inte starta om från noll med designen, utan arbetade parallellt med de lokala konsulterna MWM, som fortsatte arbetet med icke-kund relaterade områden och konstruktion. 

Ytterfasaden består av vikta metallytor. Detta skapar ett liv och energi i fasaden som följer med besökaren in vid entréerna och längs med köpcentrets korridorer som ett genomgående tema. Korridorens bredd varierar utifrån funktionella behov. Vid flera platser viker sig taket uppåt mot taklanterniner, vilket skapar spännande rumsligheter vid sittytorna. Mellan dessa platser viker taket ner till en lägre takhöjd med möjlighet till ljusarmaturer som kan stödja kommersiella aktiviteter och kiosker i korridoren. 

Färdigställt december 2017.