Poznan

HANDEL & INREDNING

Ett litet center med stor variation

Jakobsson Pusterla blev tidigt involverade i projektet när byggherrens egna leasingavdelning hade skapat en skiss på upplägg gällande ankare och centrets korridor. Genom att ändra placering av vissa affärer och funktioner lyckades vi skapa en tredjhe entré som vetter mot befintliga affärer och restaurang. Istället för ett vanligt centre där fokus ligger endast på kunder som kommer med bil och parkerar framför byggnaden, det blev en mer välkomnande entré även för gående från andra delar i området. 

Vi tror på att korridoren i centret framför allt ska anpassas efter funktioner och program, vilket betyder att vi vill undvika en enforming standard bredd och höjd på dessa ytor. Istället för den vanliga ” katedral” motoden, vilket är alltför vanlig i köpcentre och industrilokaler, tror vi att upplevelsen i ett köpcenter bör ha en varierad och inspirerande promenad. I linje med vår filosofi ändrade vi korriodorens form med tanke på siktlinjer och variation i bredd och höjd. Det skapade platser längs med korridoren väl anpassade för nya kommersiella ytor som kiosker etc. 

Precis som korridoren smalnar av och vidgar sig så varierades taket i höjd och form med takljus som kom ner på ett par platser nära caféyta och kiosker. En stimulerande och naturinspirerad miljö med skandinaviska material och enkelhet med starka formuttryck.  

Centret invigdes hösten 2017.