Trygghetsboende i Viken

Vinnare i markanvisningstävling

Femtio lägenheter med egna små trädgårdar, stora terrasser och gemensam gård.

Projektet som innehåller cirka femtio lägenheter inspireras av kvalitéerna som finns i närliggande bebyggelse i en modern tappning. Byggnaderna varvas med privata uteplatser och gemensamma ytor för olika aktiviteter. På så sätt kommer boendet att välkomna människor med olika livssituationer, behov och preferenser.

Förslaget utsågs som vinnare i markanvisningstävlingen som avgjordes februari 2019.

Juryn motivering lyder:

"Granitor och arkitektkontoret Jakobsson Pusterla har redovisat ett genomarbetat och spännande förslag, väl anpassat till Vikens befintliga bebyggelse och kulturmiljö. Byggnadernas placering på fastigheten ger de boende en skyddad innnergård och för tanken till äldre skånegårdar".

Arbetet kommer att fortsätta med en detaljplanprocess för tomten.