Villa Enestigen

BOSTÄDER & INREDNING

En mörk tegelfasad vilar bland träden och låter skogens atmosfär dominera platsen. Tre uppglasade volymer bryter längans enkla form och skapar tre unika rum i huset.

En mörk tegelfasad vilar bland träden och låter skogens atmosfär dominera platsen. Tre uppglasade volymer bryter längans enkla form och skapar tre unika rum i huset.

 

Här finns ett konsekvent val av kvalitet i material och lösningar. Stommen är helt oorganisk. Ytterväggarna av tegel är en halv meter tjocka, och taket är klätt med små platta tegelpannor. Källarväggar liksom bjälklag är platsgjuten betong.

Ventilationssystemet är integrerat i stommen, och tillvaratar solenergin genom husets stora öppningar mot söder och materialens värmetröghet.

Husets exteriör är så gott som underhållsfri, och kommer att åldras vackert. Många detaljer är specialstuderade på ett sätt som för tankarna till äldre byggnadskonst.

Trots läget i skogen är det ljust invändigt. Fönstersmygen livar med fönsterglaset och dagsljuset flödar obehindrat in i rummen. Den interiöra belysningen är där för att framhäva arkitekturen, inte för att synas.

Planlösningen är på ett genomtänkt sätt förberedd för att följa med i livets olika faser.

Längs- och tvärgående siktlinjer i och rumshöjder mellan 2,26 m och 6,5 m, ger en dynamik åt rumsupplevelsen.