Visby växer med flexhuset

Flexhuset är ett restaureringsprojekt av en tidigare komponentfabrik för mobilindustrin. Idag huserar flera kontor i lokalerna men stora delar av huset står tomt. Vi har utvecklat ett koncept för utvecklingen av resterande fastighet. Visionen är att skapa blandade program, med inbyggd FLEXiblitet! Det existerande kontoret och gym får nya tillägg med handel och restaurangtorg. Utomhusytorna kommer även de att göras om med fokus på lekytor för barn, sittplatser och gångstråk. 

Till skillnad från många andra fabriksrenoveringar är inte Flexhuset särskilt gammalt. Det har snarare karaktären av kliniskt ren-teknologi standard, väl värd att bevara. Vi ser framför oss ett handels och kontorskoncept med de äldre takljusen bevarade, åtminstone i mitten av centret och vid restaurangtorget. De flesta installtioner måste dras om men ersätts med synliga ventilationsrör, ledningar och sprinkler system. Restauranger, caféer och sittytor placers som objekt i centret, vilket markerar dem som objekt och skapar platser för samvaro. En enkel och funktionell attityd som kopplar den historiska med det nutida. 

Läs mer om projektet här: flexhuset.se.