2019-04-12

Archfilmlund fyller 10 år

Tillsammans med ett par andra arkitektkontor och filmintresserade företag är vi sponsorer av Lunds arkitektur filmfestival. Läs mer om detta på arkitekten.se - klicka här

Jubileumsfestivalen kommer hållas till hösten 2019.

ArchFilmLund 2018: Festival Prize, länk klicka här

< Tillbaka till nyhetslistan
April 12, 2019

Archfilmlund - 10 years

Together with a couple of other architectural offices and film-interested companies, we are sponsors of Lund's architecture film festival. Read more about this at arkitekten.se - click here

The anniversary festival will be held in the autumn 2019.

ArchFilmLund 2018: Festival Prize, link click here

< Back to news list