2023-08-15

Vinst i markanvisningstävling

Vi är glada att kunna dela med oss nyheten att vi har vunnit markanvisningen STUD23 för 'framtidens studentboende' i Lund!

JURYNS MOTIVERING:

Ett genomarbetat förslag, med långsiktigt tänk och konkret nytta, som känns realiserbart. Med CURI&US får Brunnshög en välkomnande och noggrant gestaltad tegelfasad på en viktig plats, innehållandes en lokal och uteplats som inte bara skapar gemenskap för studenterna som bor i byggnaden, utan även för Brunnshög och Lund. Studenterna uppmuntras till att ta egna initiativ, där de boende ges stor möjlighet att utveckla sitt studentliv genom ett nationsliknande upplägg.
Juryn ser fram emot att som medborgare välkomnas till lokalen en kväll till en aktivitet som de boende i huset arrangerar.

Läs mer om CURI&US här

Läs Lund kommuns pressmeddelande här

< Tillbaka till nyhetslistan