2018-11-01

Funktionshinderbanan

Vårt företag är en av sponsorerna för Funktionshinderbanan.

Funktionshinderbanan är en kampanj för fler och schysstare LSS-boenden. Människor som bor i LSS-hem ska inte uppleva sin vardag som en hinderbana, eller få vänta i evighet på ett eget hem.

Kampanjen tog plats mellan 10-29 september 2018. Genom en 80 mil lång cykelresa från Gävle till Göteborg pratade initiativtagarna med människor som kan bidra till fler och bättre LSS-bostäder.

Läs mer om Funktionshinderbanan här.

< Tillbaka till nyhetslistan
November 1, 2018

Funktionshinderbanan

We are proud to be one of the sponsors for Funktionshinderbanan.

Funktionshinderbanan is a campaign for more and better LSS homes. It consists in a 80 miles bike trip and it took place between September 10-29, 2018. The initiators has been biking and meeting several people that will contribute to a better future for LSS homes.

Read more at http://www.funktionshinderbanan.se

< Back to news list