2019-09-30

Morgondoppet - Första spadtaget!

De blivande grannarna i kvarteret Morgondoppet har tagit de första spadtagen på plats i Landskrona, Borstahusen. Vi kommer att följa bygget med stor förväntan.

< Tillbaka till nyhetslistan
September 30, 2019

Groundbreaking at Morgondoppet

The future neighbours of Morgondoppet has turned the first sod at site in Landskrona, Borstahusen. We will bee following the constructions with great anticipation.

< Back to news list