2023-12-12

Lägerplatsen tilldelas Landskrona stads stadsbyggnadspris 2022!

Vi är hedrade över att ta emot stadsbyggnadspriset för Lägerplatsen i Landskrona.

Juryns motivering:

”Stadsbyggnadspriset i Landskrona 2022 tilldelas bostadsrättsföreningen Lägerplatsen som kommunicerar gestaltningsmässig omsorg i både detaljer och helhet såväl exteriört som interiört. I mötet mellan Strandvägens paradvillor, egnahemsvillor, skogen, ängen och havet har ett nytt bostadskvarter adderats. Inspirationen blir tydlig från angränsande bebyggelse vad avser val av tegel, noggrannhet vid balkongutformning, gestaltning av entréer och färgsättning i kvarteret. En god och väl avvägd arkitektur som tar hand om platsen. Att de sociala värdena varit viktiga för arkitekten i projektutvecklingen märks genom att entréer är vända mot innergården med gemensamma sittplatser för möten och stor omtanke om kvartersgården. Särskild uppmärksamhet ska visas till den utmanande och skarpskuret gestaltade gemensamhetsbyggnaden centralt placerad i kvarteret. Här kan sociala möten ske mellan boende och gäster och det blir tydligt att skapandet av en god livsmiljö har satts i första rummet.”

Mer information och bilder finns här.

< Tillbaka till nyhetslistan
December 12, 2023

Lägerplatsen wins Architecture prize!

We are honoured to announce that Lägerplatsen recieved the recognition Landskrona Architecture Prize of 2022.

< Back to news list