2020-12-19

Kvarteret Morgondoppet får Landskronas stadsbyggnadspris 2020!

Vi är riktigt glada och stolta över utmärkelsen för kvarteret Morgondoppet i Borstahusen.
I nära samarbete med byggherren och initiativtagaren Robin Berkhuizen har vi haft förmånen att gestalta byggnader med havet och gamla Borstahusen som inspiration.

Projektet består av sju passivhus i olika storlekar, samtliga med sockelvåning i tegel, skiffer beklädda fasader ovanför och en vågformad taksilhuett. Alla hus har takterrasser med utsikt och odlingsbäddar samt egen hiss (eller förberedelse för en) för full tillgänglighet i alla våningar.

Även interiört är materialens karaktär starkt närvarande med slipade betonggolv, synliga trä- och stålbjälkar i tak samt puts eller skiffer på väggarna.

Vi är tacksamma över förtroendet vi fått från en modig och visionär byggherre. Vi uppskattar också entreprenören Teamab, med deras samarbetspartners, för det högkvalitativa utförande de åstadkommit. Byggnaderna rymmer många och unika detaljer som de gjort sitt yttersta för att lösa.

Sist men inte minst vill vi även tacka platschefen Rickard Jacobsen (Teamab) och konstruktören Andreas Backenhof (Sweco) med kollegor för ett fantastiskt jobb!

FAKTA

Byggherre
Morgondoppet AB genom Robin Berkhuizen.

Byggentreprenör    
Teamab, Nya Team i Landskrona AB, genom Roger Jönsson, Patrik Engström, Rickard Jacobsen m.fl.

Arkitekt
Jakobsson Pusterla AB genom Marco Pusterla (ansvarig) och Daniele Vanotti, Henning Röschmann, Ingrid Tufvesson, Jan Jakobsson, Kerstin Sigbo, Olivier Gras, Piotr Wisniowski (samtliga medverkande).

Konstruktör
Sweco AB genom Andreas Backenhof, Jack Jönsson, Josephine Karlström

Tomtarea
1070 kvm

Bruttoarea
1350 kvm

Länk till projektet

< Tillbaka till nyhetslistan
December 19, 2020

Landskrona architecture price 2020 goes to Kv. Morgondoppet housing

We are really happy to announce that Morgondoppet housing received the recognition Landskrona architecture price 2020.

The project is the result of a close collaboration with the initiator and developer Robin Berkhuizen. Togheter we have shaped a project inspired by the sea and the old fishing village of Borstahusen.

The block contains seven raw houses in different dimensions. The ground floor has a brick facade and the upper floors are covered in slate stone. The roof siluette is shaped as weaves. The houses has roof-terraces with cultivation beds. The houses has an elevator (or are prepared for it) for full accessibility to the upper floors and roofs.

The character of materials are strogly present also in the interiors. Concrete floors, visible woden and steel-beams, plaster cast and slate on the walls.

We are glad for the trust of a brave and visionary client. We really appriciate the effort from the building enterprise Teamab and their collaborators. They have achieved high quality results in a building with many unique details and challenges.

Last but not the least a special thanks to the site manager Rickard Jacobsen (Teamab) and construction engineers Andreas Backenhof and his collegues (Sweco).

FACTS

Client
Morgondoppet AB genom Robin Berkhuizen.

Construction
Teamab, Nya Team i Landskrona AB, genom Roger Jönsson, Patrik Engström, Rickard Jacobsen etc.

Architects
Jakobsson Pusterla AB genom Marco Pusterla (ansvarig) och Daniele Vanotti, Henning Röschmann, Ingrid Tufvesson, Jan Jakobsson, Kerstin Sigbo, Olivier Gras, Piotr Wisniowski (samtliga medverkande).

Engineering
Sweco AB genom Andreas Backenhof, Jack Jönsson, Josephine Karlström

Area of the site
1070 kvm

Gross area
1350 kvm

Link to the project page

< Back to news list