2021-02-26

Vinst i Markanvisningstävling för Viken centrum

Vårt förslag för Viken centrum valdes som vinnare av markanvisningstävling.

I höstas anordnade kommunen en markanvisningstävling för att välja vem som ska bygga trygghetsboende och torg i Vikens nya centrum. Vi tog fram ett projekt tillsammans med landskapsarkitekterna på Edge åt utvecklaren PEAB och förslaget valdes för fortsatt arbete.

Projektet omfattar ett torg omgiven av tre hus med ett trettiotal lägenheter, en samlingslokal och andra serviceverksamheter.

< Tillbaka till nyhetslistan
February 26, 2021

Vinst i markanvisningstävling för Viken centrum

Our proposal for the center of the town Viken has been chosen as a winner in a project competition.

The competition has been organized by the municipality to find a developer for the center of Viken. The scope of the project is the construction of three houses with apartments for elderly people with common services and a small square in between them.

We have been collaborating with Edge as landscape architects and PEAB is our developer and client.

< Back to news list