2024-01-08

Modernt kontor i gårdsmiljö

På uppdrag av Stadsrum har vi projekterat en totalrenovering av en kontorslokal om ca 300m2 i ett karaktärsfullt kluster av byggnader av varierande ålder. Dold bakom portgångar finns en liten innergård att blicka ner mot, omgärdad av småskalig bebyggelse med fasader i puts och tegel från olika år, så typiskt för Lunds stadskärna. Nu läggs sista handen vid inredning och belysning och med det önskar vi lycka till och hoppas att hyresgästen Consid ska trivas i sin nya lokal!

< Tillbaka till nyhetslistan
January 8, 2024

Modern office in old buildning

On behalf of our client Stadsrum we have designed a complete remodel of an office space measuring 300m2 i Lund city center. A small courtyard flanked by cluster of buildings of different construction years is a hidden gem for tenants to glance into. We wish Consid a happy stay in their new office!

< Back to news list