2023-12-12

Sockergränden tilldelas Landskronas stadsbyggnadspris 2023!

Vi är glada över att föräras med Landskronas stadsbyggnadspris!

Projektnamnet Sockergränden är en hyllning till rummet mellan husen. I gränden kan vi stanna upp och möta varandra i det intima rummet. Gränden flankeras av två skulpturala huskroppar som ramar in himlen, ett grändens tak. Husens präglas av detaljer och omsorg både från nära håll och på avstånd.

Stadsbyggnadsnämndens motivering:

”Stadsbyggnadspriset i Landskrona 2023 tilldelas kvarteret Sockergränden som består av flera olika byggnadsvolymer med höga arkitektoniska värden. Kvarteret är uppbyggt av ett fristående LSS- och serviceboende med 12 lägenheter samt 4 radhus med tillhörande komplementbyggnader. Byggnaderna är placerade på ett väl genomtänkt sätt där de sociala värdena och livet mellan husen har prioriterats. Mellanrummen ger särskilt intressanta och spännande upplevelser med mötesplatser där människan är i fokus.

Arkitektoniskt utmärker sig kvarteret genom robusta material och finkänslighet i detaljerna väl anpassat till Norra Borstahusens övergripande gestaltningstankar. Detaljer i skimrande mässing står i tilltalande kontrast till de massiva tegelfasaderna. Taklandskapet väcker uppmärksamhet genom sitt utmanande formspråk och materialval, likt en grön diamant. Även hållbarhetsambitionerna är högt ställda med certifieringar för både passivhus och miljöbyggnad guld för delar av kvarteret, vilket placerar projektet som ett av landets mest klimatsmarta nyproduktioner.”

LSS-delen av Sockergränden har tidigare erhållit utmärkelserna 'Årets miljöbyggnad' samt 'Årets Bygge i kategorin samhällsfastigheter'

< Tillbaka till nyhetslistan
December 12, 2023

Sockergränden wins the Urban Design Award of Landskrona 2023!

We are happy to announce that Sockergränden gets awarded with the Urban Design Award of Landskrona 2023!

< Back to news list