2019-03-21

Byggfas för villa i Lerberget

Stommen är nu klar. Bilden visar en lutande fasad uppbyggd av tegelblock som slätputsats utvändigt med hydrofoberat putsbruk. Nästa fas blir att mura fasaderna med Petersen Tegl, D48. Ett vackert maskinslaget tegel i danskt format.

 Om projektet>>

< Tillbaka till nyhetslistan
March 21, 2019

Villa in Lerberget, construction

The framework for the house in Lerberget is in place. Here showing the slanted facade built with blocks and plastered with hydrophobic plaster. Next phase is the outer facade of bricks from Petersens Tegl. A beautiful handmade stone in danish format. 

About the project>> 

< Back to news list