2023-03-29

Vinst för Sockergränden LSS!

Sockergränden LSS vinner "Årets Bygge 2023", kategori Samhällsfastigheter

Juryns motivering:

“Ovanligt höga ambitioner satte ribban för detta projekt. Med ett eget tänk har mycket kärlek lagts på såväl tekniska detaljer som brukarnas behov. Arbetet har varit ett lagarbete med samma målbild: att skapa en vacker, klimatsmart byggnad med bästa möjliga mående och inkludering för personer med särskilda behov.”

Läs mer om Årets Bygge på Byggindustrin (länk)

Läs mer om projektet Sockergränden under 'bostäder'

< Tillbaka till nyhetslistan